Риболов на червеноперка, уклей и речен кефал

РЕЧЕН КЕФАЛ
Използва се кука № 6-8-12, в зависимост от употребяваната стръв, полуорловка или права, много остра и с добре изработена контра. За стръв се слагат мухи, оси, търтеи, пеперуди, бръмбари, плодове (дуди, дренки, череши), цвят от дървета и реса от тополи. Ако под вас плуват няколко риби, пускате стръвта в близост до най-едрата, защото реакцията е светкавична. Обикновено рибата се самозасича, но не е зле допълнително да дозасечем с леко, но рязко движение. Когато риболовстваме от топола с разцъфнали реси, можем да използваме вместо единична кука малка тройка (11-13). Така закачането и ваденето е много по-сигурно. Кълването на кефала е постоянно през целия ден, стига да намерите подходящо място, където се събират ятата да търсят храна. Мястото се открива лесно по кръговете по водната повърхност.
РАСПЕР
Лови се най-добре от водопускателните кули на язовирите, които обитава. Най-добра стръв са осите и пеперудите. Той много рядко се показва под повърхността на водата, затова трябва да го раздразните, като продължително кацате със стръвта по повърхността на водата. Още по-добре ще бъде, ако можете да запазите осата жива, надявайки я само през корема. Треперенето на крилата на насекомото по повърхността на водата привлича неудържимо распера и той с рязък удар атакува стръвта. Големината на куките е в зависимост от големината на стръвта, но в никакьв случай не трябва да бъдат по-едри от № 8.
ЧЕРВЕНОПЕРКА
Такъв риболов можем да направим в стари корита (мъртовици), с големи стари върби по брега. Най-добра стръв са дребните къщни мухи, а куките не бива да са по-едри от № 12.
УКЛЕЙ
класическа стръв са едрите мравки, нанизани през корема на тънки куки № 16.Изключително занимателен и приятен риболов, при който не количеството хваната риба е от значение за риболовеца. При риболов на чип-чип често пъти наблюдаваме самото кълване на рибата и поемането на стръвта с куката. Това само по себе си предизвиква силни и незабравими преживявания. Затова ви го препоръчвам най-горещо. Ще останете доволни не само от емоциите, но при късмет и от размера на трофеите си. Най-едрия си речен кефал (2,450 кг) съм хванал, седнал на клона на един кавак, растящ над старо корито от корекциите на Камчия.

ribibg Автор