Риболов на мряна през есента – риби и такъми

Мряната обитава дълбоките вирове, дебелите бързеи и въобще онези места, където хранителният поток на течението е най-голям. Предпочита чистите води и каменистите дъна. Храни се с всички видове ларви по дъното – мамарци,ручейници, русалийки и т.н., а сред любимите й лакомства са земните, торните и белите червеи, както и някои тестени примамки като кус- кус например. Обикновено се ловят мрени с размер до 20 см, макар че в големите реки нерядко се срещат и екземпляри над 30 см. В този период на годината е препоръчително мряната да се търси в по-големите реки като Искър, Струма, Тунджа, Марица и т.н. Работата е в това, че през лятото малките реки, които държат мрени, се облавят целенасочено с мрежи и всякакъв друг вид забранени уреди от бракониерите, и през есента количеството на рибата е силно намаляло. За сметка на това в големите реки рибата има много по-големи шансове за оцеляване, и октомврийският риболов на мряна е много по- силен. По тази причина изборът на място за риболов би трябвало да опре именно до по-големите реки. Типично мренски места има по Струма: това са районът около Земен и Раждавица, участъците при Невестино, Бобошево и Пастух, както и скалистия район на Кресненското дефиле. На Искър резултатните места са в дефилето до гара Пролет и бентовете около Чомаковци и Койнаре. Вит и Осъм също държат относително добри запаси от тази риба. Вариантите за риболов на мряна са два на плувка или на дъно, като изборът зависи най-вече от мястото, което сме избрали за риболов. В дебелите бързеи и участъците с по-бързо течение риболовът на плувка е много труден, освен ако не се използва т.нар. “близалка“, която все още е сравнително слабо разпространена сред масовия риболовец. По-лесен е дънният вариант, който е и по-масово разпространен. В общи линии нещата се състоят в следното: монтажът се прави на основно влакно 0.16-0.14, а поводът е 0.12-0.10, за предпочитане от здраво влакно, тъй като закачките по дъното са нещо обичайно. На основното влакно се нанизва плоско или топчесто олово с тегло между пет и десет грама в зависимост от силата на течението в участъка, където ще ловим. Тегло-то на оловното утежнение може да бъде и по-високо от десет грама, ако ловим на много бързо течение. Въпросът е в това топчето да е на дъното, където мряната събира храна. От долу се поставя стопер (най-често разцепена оловна сачма), който регулира движението на тежестта по влакното. Под оловото се монтират една или две куки. Аз лично предпочитам две. за да подавам комбинирано меню за мряната. Схемата ми е следната на по-малкия 10-сантиметров повод връзвам кука No. 14 и поставям на нея бял червей, зеленка или ручейник, а на по-дългия 15-сантиметров повод слагам черна кука No.10 или 12, на която нанизвам земен червей. Тази примамка според мен е едно от любимите лакомства на черната мряна, тъй като се среща в почвата до бреговете на реките и често попада във водата. Замятането се извършва по посока на течение¬то, и веднага поставяме въдицата на стойка. Самото течение трябва да бъде оставено да положи линията на дъното  по този начин рискът от закачане в под- водна растителност или камъни намалява до минимум. Остава да изчакаме кълването, което се усеща по върха на пръчката. Ако има мряна в облавяния участък, най-вероятно ударът ще последва съвсем скоро. Друг начин за дънен риболов на мряна е по т.нар. метод „леко дъно“: оловната тежест в общия случай не е повече от пет грама, като при подаване топчето заедно със стръвта се търкаля по дъното. Този начин на риболов е по-резултатен, тъй като позволява да обловим доста по-голям периметър в сравнение с предишния, където тежестта и примамките стоят само на едно място. Неудобството в случая е, че при търкалянето рискуваме доста по¬вече закачане по дъното и неприятни късания на линията. Затова „лекото дъно“ се практикува най-вече в песъчливи участъци, където рискът от закачане е минимален. Риболовът на мряна с плувка е не по-малко увлекателен, тъй като кълването на рибата е много отчетливо. Балансът на линията трябва да се извърши по такъв начин, че пир “возенето“ стръвта винаги да бъде на дъното. Обикновено по този начин се лови или в спокойни вирове, или в местата с по-бавно течение. На плувка можем да експериментираме с риболов с тестени примамки: тесто от спринцовка, троха хляб или кус-кус. Първият вариант с тестото е много резултатен и разпространен в места като Струма при Земен например, проблемът е в това, че примамката пада бързо и се изисква презареждане почти на всяко замятане. Кълването на мряната е характерно: отначало имаме две почуквания едно след друго, след което рибата налапва и започва да опъва. Това е моментът за засичане. Желателно е, особено при дънния риболов. да се използват пръчки с чувствителен и здрав връх, който е в състояние да отчете кълването. Най- подходящи за риболова на мряна са пръчките с дължина между 4 и 5 метра, снабдени с водачи и макара.

Станил Йотов

ribibg Автор